Поверителност на данните

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Този сайт се управлява от
ул.”Одрин” 79, завод „Камбана”, бул. Демокрация 46А
8000 Бургас
България

тел. 0878 780058
И-мейл: info@ogradite.eu
Известие за отговорност

Въпреки внимателния контрол ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни връзки. Те са единствено отговорни за съдържанието на свързаните страници.

Авторски права на търговски марки, снимки и изображения. Изображенията използвани на нашия уебсайт са били реализирани от производителите или фотографи за нашата компания. Всяко използване за лични цели не е позволено. Благодарим на всички за подкрепата.

Всички търговски марки на нашия уеб сайт са търговски марки, изображения и знаци са собственост на съответните им собственици. Ние нямаме корпоративни връзки с тях.

Връзки към други сайтове: Ние не сме отговорни за съдържанието на сайтове, към които има връзка в нашия сайт. Това се отнася за клиентски сайтове, партньорски сайтове и сайтове с партньорска програма.