Мрежи електро заварени

Мрежи електро заварени

ТОЧКОВО ЗАВАРЕНИ ОГРАДНИ МРЕЖИ

Поцинковани или поцинковани + PVC покритие, точково заварени телени оградни мрежи, доставени на ролки.
Подходящи за различни приложения.

Технически показатели:

 • Размери на отворите:
  • 12 x 12 мм, Ø 0.90 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 25 x 25 мм, Ø 0.80 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 25 x 12 мм, Ø 0.90 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 20 x 20 мм, Ø 1.00 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 12 x 12 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 20 x 20 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 25 x 12 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 50 x 25 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 25 x 25 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 50 x 50 мм, Ø 1.40 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 75 x 12 мм, Ø 2.00 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 50 x 16 мм, Ø 2.00 мм, височина 1 м, дължина 25 м
  • 75 x 75 мм, Ø 1.80 мм, височина 1.50 м, дължина 25 м
  • 50 x 50 мм, Ø 1.80 мм, височина 1.50 м, дължина 10 м
  • 75 x 50 мм, Ø 1.80 мм, височина 1.50 м, дължина 25 м
  • 100 x 75 мм, Ø 1.80 мм, височина 1.50 м, дължина 30 м
 • Различни височини, размери и отвори, информация при запитване.

Възможни обработки на повърхностите:

 • Поцинковани или поцинковани с PVC покритие в RAL 6005.